Ý nghĩa của các góc bổ sung

Góc bổ sung là gì:

Các góc bổ sung là những góc cộng lại với nhau lên đến 90 độ hoặc 90º.

Tính toán các góc phụ nhau

Để tính góc phụ của một góc cụ thể bạn chỉ cần lấy 90 trừ đi một góc đã biết, ví dụ, để biết bù của một góc 65º ta phải thực hiện phép trừ sau: 90 - 65 = 25. Điều này có nghĩa là phần bù góc 65º là một góc 25º.

Tương tự, các góc bù kề nhau là những góc có chung một đỉnh và cộng lại với nhau sẽ tạo ra góc vuông, tức là góc 90º.

Đặc điểm của các góc bù nhau

Điều quan trọng là phải biết các góc bổ sung vì chúng được tìm thấy ở nhiều dạng trong tự nhiên và trong các hiện tượng vật lý. Các góc bổ sung được sử dụng trong kiến ​​trúc, xây dựng, vật lý học, v.v.

Thông qua kiến ​​thức về các góc bù nhau, một phổ các khái niệm lượng giác được rút ra, chẳng hạn như khái niệm rằng tổng các góc trong của một tam giác vuông cho 180 độ vì nó được tạo bởi một góc 90 độ cộng với hai góc phụ nhau. âm bổng tăng lên đến 180 độ.

Xem thêm Góc.

Lượng giác là một nghiên cứu về các mối quan hệ giữa các cạnh và các góc của một tam giác phải dựa trên kiến ​​thức về các góc. Các tam giác được phân loại trong thước đo này dựa trên độ hoặc chênh lệch về các cạnh của chúng, chẳng hạn như tam giác vuông chứa góc 90 độ hoặc tam giác vô hướng có chứa các góc và cạnh khác nhau.

Mặt khác, các góc bổ sung là những góc cộng lại với nhau lên đến 180 độ hoặc 180º. Góc 180 độ được gọi là góc thẳng hàng.

Tags.:  Tôn Giáo Và Tinh ThầN BiểU ThứC Trong TiếNg Anh Khoa HọC