Ý nghĩa của Congruence

Congruence là gì:

Tính thống nhất là sự thuận tiện, chặt chẽ hoặc mối quan hệ lôgic được thiết lập giữa các sự vật khác nhau. Từ, như vậy, bắt nguồn từ tiếng Latinh đồng dư.

Sự công bằng có thể được nhìn thấy trong mối quan hệ chặt chẽ giữa hành động của một người và những gì anh ta rao giảng.

Ví dụ, có sự tương đồng giữa một người nói rằng điều quan trọng là phải yêu thương và kính trọng người cao tuổi và thực tế là đối xử tốt với cha mẹ và ông bà của họ.

Các từ đồng nghĩa với sự đồng dư là sự thuận tiện, mạch lạc, logic, tương ứng, đồng nhất hoặc cộng hưởng. Thay vào đó, các từ trái nghĩa là sự trái nghĩa, không phù hợp hoặc không mạch lạc.

Trong tiếng Anh, dịch từ đồng dư sự tương đồng. Ví dụ: "Đồng thời với cam kết của chúng tôi là sản xuất càng nhiều sản phẩm càng tốt tại Hoa Kỳ, công nghệ Hygieneia đã được phát triển và sản xuất tại đây tại Quê hương”(Phù hợp với cam kết của chúng tôi là sản xuất càng nhiều sản phẩm càng tốt tại Hoa Kỳ, công nghệ của Hygieneia đã được phát triển và sản xuất tại quê hương tại đây).

Xem thêm Tính nhất quán.

Sự công bằng trong luật pháp

Trong luật, tính nhất quán là một nguyên tắc tố tụng đề cập đến sự phù hợp giữa những gì các bên được yêu cầu hoặc cáo buộc trong quá trình xét xử và quyết định có trong phán quyết của thẩm phán.

Điều này có nghĩa là thẩm phán không thể bắt đầu quá trình một cách chính thức, cũng như không xem xét các sự kiện hoặc bằng chứng chưa được tiết lộ bởi một trong hai bên. Như vậy, thẩm phán chỉ nên giới hạn mình với người khởi kiện trong vụ kiện.

Ngược lại, một câu trái nghĩa, được coi là độc đoán, vì nó được phát âm dựa trên những điểm không bị cáo buộc hoặc có thiếu sót, khi nó tránh đề cập đến bất kỳ vấn đề nào đã được phơi bày.

Tính đồng công trong hình học

Trong hình học, chúng ta nói về sự đồng dư khi hai hình có các cạnh bằng nhau và cùng kích thước, bất kể vị trí hoặc hướng của chúng khác nhau. Ví dụ, nếu hai tam giác có cùng hình dạng và kích thước, chúng được cho là đồng dư.

Tính công bằng trong toán học

Trong toán học, người ta nói rằng có sự đồng dư khi một cặp số nguyên, khi chia cho số tự nhiên thứ ba, được gọi là môđun, tạo ra cùng một phần dư.

Tags.:  Tôn Giáo Và Tinh ThầN BiểU ThứC Trong TiếNg Anh BiểU ThứC Phổ BiếN