Ý nghĩa của kiến ​​thức

Kiến thức là gì:

Tri thức là hành động và hiệu quả của việc biết, tức là thu được những thông tin có giá trị để hiểu thực tế thông qua lý trí, sự hiểu biết và trí thông minh. Sau đó, nó đề cập đến kết quả của một quá trình học tập.

Kiến thức có thể được tham khảo theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa chung nhất của nó, từ tri thức dùng để chỉ thông tin tích lũy được về một chủ đề hoặc chủ đề nhất định. Theo nghĩa cụ thể hơn, tri thức được định nghĩa là tập hợp các khả năng, kỹ năng, các quá trình tinh thần và thông tin mà cá nhân thu nhận được, có chức năng giúp anh ta giải thích thực tế, giải quyết vấn đề và định hướng hành vi của mình.

Kiến thức từ bắt nguồn từ tiếng Latinh tôi sẽ biết, được hình thành bởi tiền tố với, có nghĩa là "tất cả" hoặc "cùng nhau" và từ gnoscere.

Như một hiện tượng, kiến ​​thức đã được nghiên cứu từ thời Cổ đại Cổ điển, và nó là một lĩnh vực quan trọng trong các nghiên cứu triết học, tâm lý học và khoa học nói chung.

Đặc điểm và tính chất của tri thức

 • Tri thức luôn là văn hóa, tức là nó định hình văn hóa.
 • Kiến thức thường có khả năng được thể hiện và truyền tải thông qua ngôn ngữ.
 • Theo nghĩa này, tri thức được hệ thống hóa, tức là nó yêu cầu mã hoặc ngôn ngữ để giao tiếp.
 • Nó hướng dẫn quá trình suy nghĩ, hành vi và ra quyết định của con người.
 • Nó là một hiện tượng phức tạp được xác định bởi các biến số sinh học, tâm lý và xã hội.

Tiếp thu kiến ​​thức như thế nào?

Kiến thức được xây dựng từ thời thơ ấu và đồng hành với quá trình phát triển của con người, ảnh hưởng đến hành vi và khả năng giải quyết vấn đề của họ. Tri thức bắt nguồn từ nhận thức cảm tính, từ đó nó đạt đến sự hiểu biết, và từ đó nó chuyển đến quá trình phân tích và mã hóa thông tin một cách hợp lý.

Tuy nhiên, chúng ta phải nói rằng quá trình xây dựng kiến ​​thức là vô cùng phức tạp và phụ thuộc vào nhiều biến số, đó là lý do tại sao có nhiều trường phái khác nhau dành riêng cho việc xây dựng lý thuyết kiến ​​thức. Một số tác giả đã nghiên cứu hiện tượng này trong thời đại của chúng ta là Jean Piaget, thông qua lý thuyết về sự phát triển nhận thức, và Lev Vygotsky, thông qua lý thuyết văn hóa xã hội của ông.

Người ta thừa nhận rằng, khi đọc một cách tổng quát, có thể nhận ra những con đường cơ bản sau đây để tiếp thu kiến ​​thức. Hãy xem nào.

 1. Quyền lực: các nhân vật có thẩm quyền là một yếu tố để truyền tải kiến ​​thức, vì họ tạo ra một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nhóm xã hội. Nó áp dụng từ phụ huynh đến trẻ em, từ giáo viên đến học sinh, hoặc từ các chuyên gia trước những khán giả tò mò.
 2. Truyền thống: kiến ​​thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và theo cách này, nó được củng cố theo truyền thống. Như vậy, các cá nhân của một nhóm xã hội nhất định có được tri thức thông qua các thực hành xã hội truyền thống.
 3. Trực giác: là một loại hiểu biết tức thì về một vấn đề mới nổi, cho phép bạn quyết định một cách thích hợp.
 4. Kinh nghiệm: khi đối tượng tích lũy kinh nghiệm, ghi lại và tìm hiểu thông tin mới cho phép anh ta đối mặt với các tình huống tương tự trong tương lai.
 5. Nghiên cứu khoa học: việc thu thập thông tin một cách có hệ thống, có cấu trúc và có phương pháp, tức là từ một phương pháp khoa học, là một cách tiếp thu kiến ​​thức.

Xem thêm:

 • Lý thuyết văn hóa xã hội.
 • Tính trừu tượng.

Các loại kiến ​​thức

Nhìn chung, có thể nói có hai loại kiến ​​thức chính: kiến ​​thức tiên nghiệm và kiến ​​thức hậu thế.

 • Kiến thức tiên nghiệm: kiến ​​thức có thể được tiên nghiệm khi nó dựa trên quá trình lý trí cá nhân hoặc xem xét nội tâm để được xây dựng, mà không được xác minh bằng kinh nghiệm.
 • Kiến thức hậu thế: chúng ta nói về một kiến ​​thức hậu kỳ khi nó nảy sinh từ một trải nghiệm và chính trải nghiệm đó sẽ trở thành sự xác thực của việc học.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể nói về các loại kiến ​​thức khác theo phương pháp học hoặc lĩnh vực kiến ​​thức. Hãy xem xét một số trường hợp.

Kiến thức triết học

Tri thức triết học có được thông qua sự phản ánh suy đoán về thực tế và đối thoại, và nhằm mục đích tìm hiểu bản thể và bản thể của chủ thể. Có thể nói, đó là lý trí, phân tích, tổng hợp, phê phán và lịch sử.

Kiến thức kinh nghiệm

Kiến thức thực nghiệm là kiến ​​thức có được thông qua kinh nghiệm sờ mó và của chính mình, mặc dù nó không ngụ ý một phương pháp nghiên cứu mà là nhận thức về trật tự của những gì đã sống hoặc đã trải qua. Mặc dù nó nảy sinh từ kinh nghiệm cụ thể, nó được biến đổi bởi vũ trụ giá trị văn hóa của chủ thể.

Kiến thức khoa học

Kiến thức khoa học là kiến ​​thức thu được thông qua việc thiết kế một cuộc điều tra theo kế hoạch, bao hàm một quá trình có hệ thống và có phương pháp. Kiến thức khoa học có thể kiểm chứng và chứng minh được. Đồng thời, nó giả vờ là phê phán, hợp lý, phổ quát và khách quan.

Kiến thức thần học

Kiến thức thần học dựa trên sự chấp nhận một tập hợp các giá trị và niềm tin bắt nguồn từ một mặc khải tâm linh. Theo nghĩa này, nó có một đặc tính tượng trưng, ​​vì trong nó các quá trình xây dựng ý nghĩa hoạt động thông qua các biểu tượng.

Tags.:  Câu Nói Và TụC Ngữ. BiểU ThứC Phổ BiếN TổNg Quan