Ý nghĩa của sự thờ cúng

Thờ là gì:

Từ sùng bái bắt nguồn từ tiếng Latinh giáo phái (trồng trọt, trồng trọt), có một số nghĩa và được áp dụng trong các ngữ cảnh khác nhau.

Người có văn hóa

Là một tính từ, sùng bái có nghĩa là nó có văn hóa. Với nghĩa này có một số từ đồng nghĩa như: được giáo dục, được giáo dục, học được, khôn ngoan, uyên bác, khai sáng, văn minh, tu luyện. Từ "vô học" là từ trái nghĩa của "sùng bái". Người ta nói về "được văn hóa" hoặc "người có văn hóa" khi ai đó có nhiều kiến ​​thức. Nói chung, nó được sử dụng để tham khảo nội dung từ các ngành khác nhau như Lịch sử, Địa lý hoặc Văn học. Để trở thành người có văn hóa, không nhất thiết phải được đào tạo về mặt học thuật, vì văn hóa của một người cũng có thể là nhờ vào quá trình học tập tự học.

Ngôn ngữ giáo phái

Ngôn ngữ được giáo dục, không giống như ngôn ngữ không được đào tạo, là ngôn ngữ trong đó hình thái và từ vựng được sử dụng một cách chính xác. Ngôn ngữ văn hóa có thể chính thức hoặc không chính thức tùy thuộc vào ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Nó có thể được sử dụng bằng miệng hoặc bằng văn bản.

Trong ngôn ngữ học, "từ có văn hóa" hoặc "chủ nghĩa sùng bái" chỉ ra rằng một thuật ngữ bắt nguồn trực tiếp từ tiếng Latinh hoặc tiếng Hy Lạp mà không cần trải qua quá trình tiến hóa phổ biến, ví dụ, từ tiếng Latinh thô tục sang ngôn ngữ Lãng mạn, ngoại trừ những thay đổi ngôn ngữ điển hình của từ mới. . lưỡi. Ví dụ, từ "hàng ngày" được coi là một chủ nghĩa sùng bái (từ tiếng Latinh quoprisānus). Ngoài ra còn có cuộc nói chuyện về "sùng bái" và "culterano" để chỉ cái gì đó hoặc ai đó liên quan đến phong cách văn học của culteranismo.

Tôn giáo

Là một danh từ, "sùng bái" là một cách thể hiện sự sùng kính, tôn trọng hoặc tôn kính đối với một ai đó hoặc một cái gì đó được coi là thần thánh. Trong các tôn giáo, sự sùng bái bao gồm một loạt các nghi thức, biểu hiện và cử hành tôn giáo như một hình thức bày tỏ lòng kính trọng đối với thần thánh, một người hoặc một vật có đặc điểm thần thánh hoặc thiêng liêng (chẳng hạn như một vị thánh hoặc một thánh tích). Một sự sùng bái tôn giáo có thể bao gồm cầu nguyện và cầu nguyện, hy sinh như ăn chay. Ở cấp độ cá nhân, sự thờ phượng tôn giáo phục vụ một người thể hiện mối quan hệ với thần linh. Ở cấp độ xã hội, việc thờ phượng tôn giáo có liên quan đến ý tưởng của cộng đồng và việc tạo ra và củng cố ý tưởng của một nhóm.

Tags.:  TổNg Quan Khoa HọC BiểU ThứC Phổ BiếN