Ý nghĩa của dữ liệu Habeas

Dữ liệu của Habeas là gì:

dữ liệu habeas Đó được gọi là quyền mà mọi người phải biết, sửa chữa hoặc cập nhật tất cả những thông tin liên quan đến nó và được lưu trữ trong các trung tâm thông tin hoặc cơ sở dữ liệu của cả tổ chức công và tư.

Cách diễn đạt dữ liệu habeasNhư vậy, nó xuất phát từ tiếng Latinh và có nghĩa là 'có dữ liệu hiện tại'.

Các dữ liệu habeas Đó là một nguồn tài nguyên mà bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng để truy cập vào dữ liệu tồn tại về anh ta, và để biết chúng đã được lấy như thế nào và chúng đang được cơ quan sở hữu chúng sử dụng như thế nào.

Ngoài ra, người đó cũng có thể yêu cầu xóa, sửa, bảo mật hoặc cập nhật thông tin, trong trường hợp thông tin được trình bày là sai, sai hoặc đã lỗi thời.

Các dữ liệu habeas Đây là một bảo đảm hợp hiến bảo vệ mọi người chống lại việc lạm dụng sử dụng thông tin cá nhân, đặc biệt là khi thông tin đó được lấy một cách bất hợp pháp hoặc gian lận.

Theo nghĩa này, dữ liệu habeas nó cũng đảm bảo cho công dân được duy trì sự thân mật, quyền riêng tư và danh dự của họ.

Ví dụ, một người chưa bao giờ mắc nợ, được liệt kê một cách không chính xác trong văn phòng tín dụng là một con nợ. Vì vậy, anh ấy nộp một dữ liệu habeas trước tổ chức để xóa tên anh ta.

Dữ liệu Habeas Y kho ngữ liệu habeas

Dữ liệu Habeas Y kho ngữ liệu habeas họ cho rằng các quyền mà công dân phải yêu cầu trước cơ quan có thẩm quyền mà quyền của họ được tôn trọng.

bên trong dữ liệu habeas, yêu cầu, thông qua một biện pháp khắc phục, bảo vệ chống lại việc sử dụng không đúng hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của các tổ chức công cộng hoặc tư nhân.

Các kho ngữ liệu habeasMặt khác, nó đề cập đến quyền của mọi công dân bị giam giữ yêu cầu thẩm phán xem xét trường hợp của họ để họ xác định xem nguyên nhân của việc bắt giữ có phù hợp không, hoặc nếu chúng liên quan đến sự tùy tiện hoặc lạm dụng quyền hạn. Theo nghĩa này, kho ngữ liệu habeas bảo vệ quyền tự do.

Tags.:  Tôn Giáo Và Tinh ThầN BiểU ThứC Trong TiếNg Anh Khoa HọC