Ý nghĩa hình ảnh

Hình ảnh là gì:

Hình ảnh có nghĩa là hình ảnh hoặc đại diện trực quan của một cái gì đó hoặc một người nào đó. Nó xuất phát từ tiếng Latinh imāgo, tưởng tượng, có nghĩa là 'chân dung'. Theo nghĩa này, nó có thể là một bức tranh, một bức vẽ, một bức chân dung, một bức ảnh hoặc một đoạn video: "Đây là những hình ảnh về đám cưới của tôi."

Một hình ảnh có thể chỉ đơn giản là tìm cách đại diện cho thực tại hoặc đúng hơn là có một chức năng biểu tượng, với một vai trò quan trọng nhất định trong bối cảnh văn hóa của nó. Đây là trường hợp của các hình ảnh như biển báo giao thông, cờ hoặc biển báo, liên quan đến giao tiếp bằng hình ảnh.

Hình ảnh cũng có thể có nghĩa là tượng, hình nộm hoặc tranh vẽ một người linh thiêng: "Họ đã khôi phục hình ảnh của Nazarene trong nhà thờ."

Như một hình ảnh, chúng ta cũng có thể đề cập đến ngoại hình của một người và nói rộng ra, sự giống nhau của người này với người khác: "Bạn là hình ảnh phỉ nhổ của ông nội bạn."

Hình ảnh cũng có thể đề cập đến các đại diện tinh thần, ý tưởng hoặc khái niệm mà một người có về một cái gì đó hoặc một người nào đó: "Tôi đã tạo ra một hình ảnh rất khác về ngôi nhà này."

Trong tu từ, hình tượng là một hình tượng mà từ ngữ hoặc cách diễn đạt được dùng để gợi lên mối quan hệ ẩn dụ giống hoặc giống nhau giữa hai sự vật: “Mái tóc tuyết của ông nội”.

Hình ảnh công ty

Hình ảnh công ty đề cập đến tập hợp các giá trị và thuộc tính mà một thực thể, tổ chức hoặc công ty đại diện và cách thức mà xã hội nhìn nhận điều này. Theo nghĩa này, hình ảnh doanh nghiệp là sự thể hiện tinh thần được xác định bởi các hành động, triết lý và cấu trúc vật chất của thực thể hoặc tổ chức, và được truyền tải đến công chúng thông qua các chiến dịch truyền thông thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau, cũng như bằng các nguyên tắc và các giá trị dựa trên các hành động của nó.

Tags.:  TổNg Quan Câu Nói Và TụC Ngữ. Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử