Ý nghĩa của hỗn hợp không đồng nhất

Hỗn hợp không đồng nhất là gì:

Hỗn hợp dị thể là sự kết hợp của 2 hoặc nhiều nguyên tố hoặc chất (có thể xảy ra ở bất kỳ trạng thái nào của vật chất), trong đó các thành phần của nó có thể được xác định.

Môi trường tự nhiên mà chúng ta đang sống được tạo thành từ hàng triệu hỗn hợp, trong đó có một số chất cần thiết cho sự sống.

Ví dụ, máu là một hỗn hợp không đồng nhất không thể thiếu cho sự sống. Mặc dù không thể phân biệt các thành phần của nó bằng mắt thường, nhưng nhờ vào kính hiển vi, có thể thấy nó được cấu tạo bởi huyết tương, hồng cầu và tiểu cầu.

Hỗn hợp không đồng nhất trong hóa học

Trong hóa học, hỗn hợp không đồng nhất được phân biệt với hỗn hợp đồng nhất nếu các thành phần của nó có thể nhận biết được.

Một cách khác để xác định nếu hỗn hợp không đồng nhất là thông qua các kỹ thuật tách các thành phần của nó. Trong hỗn hợp không đồng nhất có các loại phương pháp sau:

  • Lọc: một kỹ thuật được sử dụng, ví dụ, để tách chất thải rắn khỏi chất lỏng khi nước được lọc. Trọng lực hay còn gọi là lọc chân không được sử dụng.
  • Sàng: tách cát khỏi phù sa, ví dụ, được sử dụng bởi các nền văn minh tiền Tây Ban Nha để lấy vật liệu xây dựng.
  • Ly tâm: sử dụng lực ly tâm tách nước ra khỏi quần áo trong máy giặt.
  • Từ hóa: tách sắt khỏi các chất rắn khác, ví dụ, có thể được sử dụng để tìm kiếm tiền xu trong cát.
  • Gạn: các thành phần của hỗn hợp được phân chia bằng cách sử dụng trọng lực, ví dụ, khi kem được tách ra khỏi sữa.

Xem thêm Giải pháp hóa học.

Hỗn hợp không đồng nhất và đồng nhất

Hỗn hợp không đồng nhất khác với hỗn hợp đồng nhất vì các thành phần tạo thành chúng có thể nhận biết được.

Cả hai đều là các loại hỗn hợp hóa học, được định nghĩa như vậy để xác định các đặc điểm và tính chất của mỗi loại. Ví dụ, hỗn hợp không đồng nhất có các kỹ thuật tách thành phần khác với hỗn hợp đồng nhất.

Tags.:  Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử Tôn Giáo Và Tinh ThầN Khoa HọC