Ý nghĩa của NGO

NGO là gì:

NGO là từ viết tắt của Non-Governmental Organization. Nó là một thuật ngữ dùng để chỉ một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, không phụ thuộc vào cơ quan hành chính nhà nước và thường phát triển các hoạt động mang tính chất xã hội và nhân đạo.

Có nhiều loại NGO khác nhau, vì nó là một khái niệm rộng có thể bao gồm nhiều loại cơ quan và tổ chức với các hình thức pháp lý khác nhau. Một số ví dụ về các tổ chức phi chính phủ là Tổ chức Ân xá Quốc tế, Oxfam Intermón và Hòa bình Xanh.

Một khái niệm bắt nguồn từ một tổ chức phi chính phủ là một tổ chức phi chính phủ đáp ứng với thuật ngữ Tổ chức phi chính phủ cho sự phát triển và điều đó nhấn mạnh rằng một tổ chức chuyên làm việc nhằm mục đích phát triển xã hội và con người.

Hình thức số nhiều của thuật ngữ NGO không thay đổi trong tiếng Tây Ban Nha đối với số ít, như được chỉ ra bởi Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha. Để chỉ ra hình thức số nhiều của nó, chỉ cần sử dụng các từ đứng trước nó (chẳng hạn như các mạo từ) hoặc sửa đổi nó ở số nhiều là đủ.

Chức năng của một tổ chức phi chính phủ

Tùy thuộc vào lĩnh vực mà họ chuyên tâm, các tổ chức phi chính phủ thực hiện các chức năng khác nhau như thúc đẩy và đảm bảo các quyền con người như giáo dục, nhà ở và tự do. Theo cách tương tự, họ thường thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức và thông tin về các vấn đề liên quan đến con người, xã hội và môi trường.

Trong nhiều trường hợp, họ cũng thực hiện các hoạt động báo cáo, đóng vai trò phản biện trong xã hội.

Công việc của một tổ chức phi chính phủ không miễn cho các chính phủ thực hiện các chức năng này, mặc dù chúng cũng được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ.

Ong Namo

"Ong Namo" là một phần của câu thần chú được sử dụng đặc biệt trong phong cách yoga gọi là kundalini yoga và được thực hiện vào đầu buổi tập. Câu thần chú hoàn chỉnh, được gọi là Adi Mantra, là "Ong Namo Guru Dev Namo" có nghĩa là "Tôi cầu xin Trí tuệ Thần thánh" hoặc "Tôi phủ phục bản thân mình trước Đấng Tạo hóa".

"Ong" là một biến thể của "Om" có cách phát âm gần giống với "Ong". Nó có thể được dịch là "người sáng tạo", "lực lượng sáng tạo" hoặc "năng lượng sáng tạo vô hạn trong biểu hiện và hoạt động". "Ong" cũng xuất hiện trong các câu thần chú phổ biến khác như "Ong Nama Shivaya", "Ong Tat Sat" và "Ong So Hung".

"Namo" có nghĩa là "chào", "tôn kính", "cầu khẩn" hoặc "phủ phục".

Trong khi trì tụng Ari Mantra, hai lòng bàn tay đặt vào nhau, chống hai ngón tay cái lên ngực, hít thở sâu, niệm thần chú trong một hơi thở hoặc hít vào một hơi ngắn sau khi niệm "Ong Namo".

Tags.:  BiểU ThứC Phổ BiếN BiểU ThứC Trong TiếNg Anh TổNg Quan