Ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp là gì:

Cách mạng Công nghiệp hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất được gọi là giai đoạn lịch sử trong đó một loạt các thay đổi căn bản đã được trải qua trong phương thức sản xuất hàng hóa và tạo ra các động lực kinh tế và xã hội mới giữa các cá nhân.

Nguyên nhân của cuộc cách mạng công nghiệp

Động cơ hơi nước, một phát minh cơ bản để thúc đẩy cuộc Cách mạng Công nghiệp.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở Anh vào năm 1760 và từ đó nó lan sang các nước Tây Âu khác và Hoa Kỳ, cho đến năm 1840.

Cuộc cách mạng công nghiệp đánh dấu sự chuyển đổi từ nền kinh tế nông thôn chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng cũng có đặc điểm là buôn bán và sản xuất hàng hóa thủ công là chủ yếu, sang nền kinh tế đô thị, công nghiệp hóa và cơ giới hóa.

Những thay đổi này là do nhu cầu tìm kiếm các phương pháp sản xuất mới trong thế kỷ 18, cùng với những tiến bộ khoa học thời đó đã dẫn đến việc phát minh ra các công nghệ mới để cải tiến hệ thống sản xuất.

Một trong những nguyên nhân khác thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp liên quan đến nhiều cuộc xung đột hiếu chiến nảy sinh ở châu Âu vào thế kỷ 18, chẳng hạn như Chiến tranh Napoléon do Napoléon Bonaparte lãnh đạo ở Pháp, và điều đó đã thúc đẩy một số quốc gia phát triển các phương thức sản xuất cho phép họ tiếp cận với các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm, chẳng hạn như thực phẩm và hàng dệt may.

Ở Anh, việc khai thác than bằng kỹ thuật công nghiệp là yếu tố quyết định thúc đẩy phát minh động cơ hơi nước do James Watt tạo ra, và ứng dụng của nó trong công nghiệp và giao thông sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện kinh tế và xã hội của cả một thời đại. .

Mặt khác, việc phát hiện ra năng lượng điện và động cơ đốt trong vào thế kỷ 19 đã góp phần mở rộng cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất.

Xem thêm: Tính hiện đại.

Hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp

Sự phát triển kinh tế do Cách mạng Công nghiệp thúc đẩy đã mang lại những thay đổi về nhân khẩu học và môi trường, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Những tiến bộ do Cách mạng Công nghiệp mang lại đã tạo ra những thay đổi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống vào thời điểm đó. Trong số những đặc điểm nổi bật nhất của thời điểm này, nổi bật lên:

 • Nhân sản xuất trong mối quan hệ với thời gian sản xuất.
 • Tiến hóa về phương tiện giao thông: xuất hiện tàu hơi nước và đường sắt.
 • Mở rộng giao thương nhờ các phương tiện vận tải mới.
 • Nhân của cải, tăng GDP.
 • Sự trỗi dậy của giai cấp tư sản công nghiệp, một giai cấp gồm những người sở hữu tư liệu sản xuất.
 • Di cư từ nông thôn ra thành phố: sự gia tăng dân số thành thị.
 • Xuất hiện giai cấp xã hội mới: giai cấp vô sản, công nhân.
 • Sự ra đời của câu hỏi xã hội.
 • Những tiến bộ trong y học và vệ sinh, và do đó là sự gia tăng dân số.
 • Suy thoái môi trường, suy thoái cảnh quan và tàn phá đất đai.
 • Tạo ra khái niệm về sản xuất hàng loạt và tiêu thụ hàng loạt.
 • Sự phát triển và mở rộng của chủ nghĩa tư bản.

Xem thêm: 10 đặc điểm của chủ nghĩa tư bản.

Các giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp

Bản khắc thế kỷ 18 của nghệ sĩ người Anh William Hogarth được gọi là "Công nghiệp và nhàn rỗi", một sự châm biếm về sự khác biệt sâu sắc của xã hội với quá trình công nghiệp hóa.

Nó trùng hợp ở chỗ chỉ ra hai giai đoạn trong cuộc cách mạng công nghiệp, mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi sự ra đời của các công nghệ mới có tác động lớn đến sản xuất hàng hóa và do đó, đối với nền kinh tế:

 • Giai đoạn đầu tiên của cuộc Cách mạng Công nghiệp: kéo dài từ giữa thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, nó được đặc trưng bởi sự ra đời của động cơ hơi nước trong các quy trình sản xuất.
 • Giai đoạn thứ hai của Cách mạng Công nghiệp: kéo dài từ cuối thế kỷ 19 đến đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, vào năm 1914, nó được phân biệt bởi việc áp dụng các đổi mới như năng lượng điện và động cơ đốt trong trong sản xuất Các mặt hàng.

Cuộc cách mạng công nghiệp không chỉ có nghĩa là sự cất cánh về kinh tế và công nghệ của các cường quốc châu Âu và Hoa Kỳ, nó còn là nguyên nhân của vô số bất công xã hội, chẳng hạn như sự trao đổi bất bình đẳng giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân (bóc lột của giai cấp vô sản) và sự xuất hiện của các hệ tư tưởng và các cuộc nổi dậy, các tổ chức xã hội cố gắng xoay chuyển tình thế. Do đó, việc biện minh cho chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa vô chính phủ, cũng như đòi hỏi các phong trào đã chinh phục được, tuy chậm, nhưng dần dần, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động.

Xem thêm:

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
 • 13 đặc điểm của chủ nghĩa cộng sản.

Tags.:  BiểU ThứC Trong TiếNg Anh Công Nghệ-ĐổI MớI ĐiệN Tử BiểU ThứC Phổ BiếN