Ý nghĩa của tiếng Hán

Tiếng Trung là gì:

Nhưng nó có thể là một danh từ với nghĩa là định mệnh, số phận, tài lộc, tiền định. Tương tự, nó cũng có thể là một liên từ đối nghịch được sử dụng để phản bác các ý trong câu.

Là một danh từ, nhưng nó bắt nguồn từ tiếng Latinh dấu hiệu, có nghĩa là 'dấu hiệu', 'điềm báo'. Theo nghĩa này, nó gợi lên ý tưởng về số phận hoặc tiền định đã được viết sẵn; có nghĩa là, điều đó đã được xác định bởi một đấng bề trên và rằng ý chí con người không thể thay đổi, vì nó là không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi, điều đó đối lập với ý tưởng về tự do hay ý chí tự do.

Số phận được thừa nhận bởi nhiều tôn giáo phương Đông, chẳng hạn như Đạo giáo, Nho giáo hoặc Phật giáo (nghiệp), cũng như các tôn giáo phương Tây, chẳng hạn như thần thoại Hy Lạp, mà đại diện là nữ thần Moiras.

Tags.:  Câu Nói Và TụC Ngữ. Tôn Giáo Và Tinh ThầN TổNg Quan